SM Systém

S bolestí zad se dnes setká téměř 98% obyvatelstva. Bolest plyne většinou z nesprávného držení těla, špatné chůze, ochabnutí zádových a břišních svalů a poruchy spirální stabilizace páteře. SM systém je nejjednodušší a přitom vysoce účinná metoda jak bolesti zad předejít, či se bolesti zad jednou provždy zbavit. Jeho název je odvozen ze Stabilizace a Mobilizace páteře, proto SM systém.

Metoda je založena na aktivním pohybu paže pomocí elastického lana, dochází tak k zapojení šikmých svalů břišních a protahování páteře směrem vzhůru. Tímto se obnovuje zádový korzet, uvolňují se velké klouby a regeneruje se páteř.

SM systém se v praxi využívá pro léčbu, prevenci, regeneraci a jako kondiční trénink pro sportovce. Je to komplexní systém jak pečovat o pohybový aparát, zlepšit funkci vnitřních orgánů, celkově zpevnit tělo a cítit se lépe.

SM systém je určen pro všechny, kteří ví, že své zdraví mají ve svých rukou. Jediná nevýhoda tohoto cvičení je, že za Vás nikdo cvičit nebude, jedná se však o 10 minut denně. Zda Vám za to zdravá záda stojí je už jen na Vás. Připojte se k široké skupině lidí, co chtějí změnit životní styl a ulevte svým zádům.

Člověku se během vývoje vytvořil svalový korzet, který jej stabilizoval při provádění běžných denních činností. Hlavní pohybové aktivity, které měly vliv na formování pohybového aparátu člověka byly chůze, běh a práce rozsáhlým pohybem paže ve vzpřímené pozici. V posledních letech převažuje sedavý způsob života, který porušuje vzpřímené držení těla. K tomuto porušení přispívají i sporty, které jednostranně zatěžují tělo, například squash, tenis… Tak se nároky na pohybový aparát člověka zásadně mění.

Nejdůležitější je na cvičení SMS to, že pomocí svalových spirálních zřetězení vytváří v těle sílu působící směrem vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby. Tím umožňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu. Zároveň svalové spirály dávají páteři optimální pohyblivost.

Více si můžete přečíst v bakalářské práci Michala Hozy

Bližší informace o úrovních cvičení
Bližší informace o Kurzu I. + II.
Bližší informace o Kurzu III. + IV.

Zapojení svalů při pohybu

Při pohybu zapojujeme takzvané spirály. Svaly ve spirále stabilizují pohyb, stahují oblast pasu, vytváří v těle sílu orientovanou vzhůru a posiluje šikmé břišní svaly. Máme 3 typy svalových spirál. Je to spirála Lattisimus dorsi (široký sval zádový), která stabilizuje střední a hlavně dolní část břišní stěny, spirála m.pectoralis major ( velký prsní sval), ta stabilizuje horní a střední část břisní stěny a nakonec spirála m.serratus anterior (pilovitý sval), stabilizující horní část břisní stěny.

Zapojení svalů při relaxaci

Naopak při relaxaci jsou zapojeny vertikály, což je skupina svalů, které nás stabilizuje v klidovém stavu a udržuje nás ve vzpřímené poloze. Tyto svaly mají tendenci se zkracovat.
Při zvýšeném napětí vertikálních řetězců dochází k bolesti zad. Spirální svalové řetězce roztahují obratle od sebe, protahují páteř směrem vzhůru a tak odstraňují bolest. SM cvičení odstraňuje zároveň místní a celkové příčiny bolesti.

Spirální stabilizace je:

  • Protažení těla směrem vzhůru
  • Intenzivní posílení šikmých břišních svalů
  • Efektivní strečink
  • Kondiční trénink a regenerace
  • Možnost posílit břišní svaly tam, kde je jiný způsob posilování nemožný
  • Možnost léčby onemocnění páteře
  • Stabilní chůze

Skolióza páteře

Skolióza je onemocnění, které deformuje páteř. Konkretně jde o vychýlení páteře do strany. K těmto změnám dochází nejčastěji vlivem dlouhodob0ho špatného držení těla a ochablým zádovým svalstvem. Deformace postihuje nejčastěji těla obratlů, výběžky a oblouky bývají postiženy méně. Příčina skoliózy je většinou porucha funkce pravé lopatky, nejde tedy o deformaci přímo v páteři samotné, ale o poruchu svalového aparátu a řízení pohybu. Následně dochází k poruchám aktivace spirál latissimus dorsi a serratus anterior. Postupně se tak ochabují šikmé břišní svaly a velký sval hýžďový. Z toho plyne porucha statiky bederní oblasti, pánve, kolenního kloubu a klenby.
Podle rozsahu onemocnění se pacientům sestavují individuální cvičební plány, obohacené o manuální cvičení. Tato dopomoc u cvičení urychluje zlepšení kvality cvičení a zároveň protáhne zkrácené svaly více než samostatný cvik. Plán cvičení se zaměří hlavně na úpravu funkce pravé lopatky a tak se aktivuje spirála latissimus dorsi. Ostatní deformity se postupně automaticky upravují díky pravidelnému cvičení.
Na toto onemocnění a tedy i na léčbu se musíme dívat komplexně, tedy řešit nejen sekundární projecty, ale zejména příčinu. Jedině tak můžeme dosáhnout plnohodnotných výsledků.

Věkové kategorie

SM Systém může cvičit každý, bez rozdílu věku. Podle možností člověka cvičení probíhá ve stoje, nebo za pomoci židle v sedě. Cvičení je pro lidi, kteří chtějí předcházet nebo odstranit bolesti zad, ale i pro sportovce jako kondiční trénink pro zvýšení výkonnosti a prevence přetížení. SM systém je možno cvičit i v těhotenství, protože pomáhá posílit břišní a hýžďové svaly i svaly pánevního dna. U cvičení dochází k relaxaci a protažení zad a napomáhá správnému vývoji dítěte.