Kurz I. + II.

Kurz I.+II. trvá 8 vyučovacích hodin po dva dny
Cena za jeden den je 1 500 Kč, tedy za dvoudenní kurz zaplatíte 3 000Kč

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace ( vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.
V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

Osnova - Kurz I.


1. hod. - Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS
 • pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby
 • stabilizace pohybu svalovými řetězci
 • hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř
 • cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a práce
2. hod. - Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)
 • Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb
 • pohyb v přechodových zónách
 • anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní
3. hod. - Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21), C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)
 • posílení svalů oslabených
 • protažení svalů zkrácených
 • optimální držení těla v klidu a při pohybu
 • cviky mobilizační
  • zapojení krátkých autochtonních svalů
  • spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)
  • vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu
4. hod. - Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi
 • Cviky H+, I+, J+, K+
 • Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10)
 • Pomocné cviky protahovací, koordinační
5. hod. - Přednáška - hlavní principy cvičení SMS
 • princip - centrace, trakce
 • princip - reciproční inhibice, napínací reflex
6. hod. - Stabilizace klidu a pohybu
 • optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových řetězců
 • optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců
 • základní typy svalových řetězců
 • korekce jednotlivých cviků ve dvojicích
 • kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace
 • kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři
 • pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách, ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)
7. hod. - Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině, léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba akutního výhřezu ploténky
 • modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a plotének
8. hod. - Princip - Posturální reakce
 • zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb
 • vliv cvičení na klenbu nožní
 • korekce cviků ve stoji na jedné noze
 • zopakování všech 12ti základních cviků

Osnova - Kurz II. - cvičení SMS pro pokročilé


1. hod. - Opakování sestavy 12ti cviků
Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. - Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví
Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. - Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu
 • cviky pro horní končetiny
 • cviky pro dolní končetiny
 • cviky protahovací
4. hod. - Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení
 • cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu
 • problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. - Vzájemná korekce cviků
Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. - Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy
Uplatnění cvičení SMS pro:
 • plicní choroby, kardiovaskulární choroby
 • gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy
 • onemocnění GIT
 • principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS
8. hod. - Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness