Akupunktura

Akupunktura je léčebná metoda, která patří do systému tradiční čínské medicíny vedle dalších metod, jako je tělesné cvičení, masáže, respirační terapie, herbální medicína, dietoterapie, sluneční léčba a hydroterapie.
Jedná se o nabodávání jehel do akupunkturních bodů na lidském těle. Podle tradiční čínské nauky leží tyto body na akupunkturních drahách neboli drahách energie, tzv. meridiánech. Těmi podle této nauky proudí životní energie čchi a jsou spojeny s jednotlivými orgány. Akupunktura se snaží předcházet nerovnováze v toku této hypotetické energie a odstraňovat ji.

Co odlišuje akupunkturu od ostatní reflexní léčby:
 1. malé podráždění co do rozsahu místa podráždění
 2. specifický charakter dráždění s minimálními bolestivými vjemy
 3. dráždění nepůsobí jen na kůži, ale i na receptory hlubších tkání
 4. výsledný efekt léčby působí často vzdáleně od místa podráždění

Akupunktura je metoda stará tisíce let, přesné datum jejího vzniku se nedá určit. Názory na stáří této léčebné metody se různí. V Číně byla užívána již v době kamenné. Stáří nejstarších nalezených akupunkturálních jehel je asi 7000 let a jsou vyrobené z kostí. Akupunktura bývá označována jako nejstarší léčba na světě.
Největší rozkvět akupunktury nastal v Číně v 7. století, kdy se akupunktura stala samostatným oborem čínského léčitelství vedle vnitřní medicíny, chirurgie, farmakologie a pediatrie. Rozšiřováním obchodních styků Číny s ostatními zeměmi se začala akupunktura již v 6. století šířit do Japonska, později do Koreje, Vietnamu, Mongolska, Indie a dále. Do Evropy dorazila tato léčebná metoda v 17. století, ale větší rozvoj akupunktury zde nastává až v první polovině 20. století.
Principem Jin – Jang, neboli principem polarity, je v taoismu vysvětlována podstata věcí a jevů. Tyto dva protichůdné prvky spolu podle této filosofie neustále soupeří, avšak jeden nemůže existovat bez druhého. Existují ve všech procesech v přírodě. Vnitřní boj těchto prvků se projevuje formou životní energie čchi.

 • Princip Jin, neboli ženský princip, obsahuje podle taoistů vše negativní : tmu, noc, chladno, hmotu, klid. Principu Jin příslušejí tzv. plné orgány, jejichž úkolem je resorpce, zpracovávání a ukládání látek: srdce, plíce, slezina, ledviny, játra, obal srdce.
 • Princip Jang, neboli mužský princip, obsahuje vše kladné: světlo, den, teplo, energii, aktivitu, funkci, pohyb. Principu Jang příslušejí tzv. duté orgány, jejichž úkolem je příjem živin z prostředí, jejich příprava k resorpci a evakuační funkce: žaludek, žlučník, močový měchýř, tenké a tlusté střevo, cévní systém, tři ohřívače.

Každý orgán má podle své fyziologické funkce určitý podíl Jin a Jang. Oba tyto principy v sebe navzájem přecházejí, transformují se. Jang jako denní princip nastupuje o půlnoci, poté přibírá na síle a svého maxima dosahuje ve dne. Jin nastupuje v poledne a maxima dosahuje v nočních hodinách.
Monáda
Oba principy jsou znázorňovány symbolem tzv. čínské monády, tj. kruh rozdělený sinusoidou na poloviny odlišných barev. Obvykle bývá přiřazována červená či černá barva pro Jang; zelená či bílá barva pro Jin. V každé polovině kruhu je malý kroužek opačné barvy jako symbol zárodku Jangu v oblasti Jinu a opačně. Monáda také bývá znázorňována dvěma draky, kteří spolu zápasí, ale jsou spolu nerozlučně propleteni.
Aby byl člověk zdravý, musí být životní energie (energie čchi) v rovnováze. Energie proudí po akupunkturních drahách (meridiánech). Pokud se někde vyskytne nerovnováha, lidské tělo reaguje nejprve např. změnami nálad, citů, tepu srdce. Pokud se nerovnováha prohlubuje, reaguje poté nemocí. Právě akupunktura se snaží o znovunastolení rovnováhy, nebo nejlépe i o předcházení vzniku nerovnováhy.

Princip 5 prvků

5 základních prvků tvoří dřevo, oheň, země, kov, voda. Tyto prvky mají rovněž vliv na všechny věci a jevy v přírodě. Z hlediska akupunktury má každý z těchto prvků vliv na dva orgány, z nichž jeden náleží principu Jin, druhý principu Jang. Jsou to takzvané párové akupunkturní dráhy. K těmto deseti orgánům byly později přidány ještě dva další: obal srdce a tři ohřívače.

 • Dřevo: játra, žlučník
 • Oheň: srdce, tenké střevo, obal srdce, tři ohřívače
 • Země: slezina, žaludek
 • Kov: plíce, tlusté střevo
 • Voda: ledviny, močový měchýř

Orgánové hodiny

Orgánové hodiny znázorňují dobu maximální aktivity tělesných orgánů. Životní energie proudí v přesně vymezených drahách různými orgány, a to v přesně stanovených časových intervalech. Energie projde všemi dvanácti drahami během 24 hodin, kdy je orgán po určitou dobu v maximální činnosti, přičemž aktivita orgánů se střídá. Při nedostatku či nadbytku energie v určitém orgánu vzniká patologický stav. Podle orgánových hodin je možné v době maxima nebo minima energie daný narušený orgán nejlépe ovlivnit.

Orgánové hodiny = intervaly maximální aktivity jednotlivých orgánů:

OrgánInterval
Játra01:00 - 03:00
Plíce03:00 – 05:00
Tlusté střevo05:00 – 07:00
Žaludek07:00 – 09:00
Slezina, slinivka09:00 – 11:00
Srdce11-00 – 13:00
Tenké střevo13:00 – 15:00
Močový měchýř15:00 – 17:00
Ledviny17:00 – 19:00
Obal srdce19:00 – 21:00
Tři ohřívače21:00 – 23:00
Žlučník23:00 – 01:00

Meridiány jsou dráhy (kanály), kterými proudí energie. Každý meridián a body na něm, souvisí s některým orgánem. Když je některý z akupunkturních bodů ucpaný, v těle dochází k nerovnováze (je zabráněno toku energie) a vznikají zdravotní problémy. Když se ošetří vybrané body na meridiánu, energie začne znovu proudit, tělo se dostává do rovnováhy a zbavuje se bolestí a dalších zdravotních problémů.
U dospělých a starších dětí se dobře hodí akupunktura pro odvykací kůry (obezita,alkoholismus, kouření), migrény a jiné bolesti hlavy, onemocnění svalověkloubního aparátu, zejména zde působí protibolestivý efekt. Ve všech věkových obdobích pak můžeme ovlivnit neurotické poruchy všeho druhu, koktavost, nechutenství, neprospívání, poruchy spánku, pomočování. Jako podpůrná, pomocná ale v některých případech i základní léčba může akupunktura působit u všech alergií, onemocnění dýchacích cest, výborně upravuje nemoci sliznice žaludeční (od hyperacidity až po žaludeční vředy), funkční poruchy trávení. Můžeme ji použít i u některých gynekologických potíží s jasnou příčinou. Dá se užít i jako preventivní léčba komplikací cukrovky.

Diagnóza pomocí Jin a Jang

Jin a jang jsou také základem pro diagnózu. V tradiční čínské medicíně existují čtyři základní vyšetřovací metody: vyšetření zrakem, vyšetření sluchem a čichem, vyšetření dotazováním a vyšetřením pohmatem (hlavně pohmatem pulsu nad zápěstím). Např. při pozorování pokožky musí praktikující rozlišit mezi jangovou pokožkou, která je hladká a lesknoucí se a jinovou pokožkou, která je bledá nebo popelavá. Žlutá a červená barva pokožky pak naznačuje komplex symptomů (syndrom) jangu a horkosti, zatímco namodralá a nachová, bílá nebo tmavá barva pokožky naznačuje komplex symptomů (syndrom) jin a chladu. Při poslechu pak např. zvučný vysoký pronikavý hlas spolu se silným dechem naznačují jangový stav, zatímco slabý nízký hlas spolu se slabým povrchovým dýcháním ukazují na jinový stav. Také pulsy se dají rozdělit na jangové a jinové. Jangovými jsou například plovoucí a rychlý puls, kdežto jinovými jsou ponořený a pomalý puls. Tyto čtyři vyšetřovací metody nám mají umožnit nashromáždit informace o stavu pacienta, které jsou základem pro rozlišení syndromů (komplexu symptomů), podle něhož se volí konkrétní léčba.

Ušní akupunktura

Ušní akupunktura je stimulace bodů na boltci ucha pomocí jehel nebo magnetických kuliček, za účelem zmírnění bolesti v jiných částech těla. Ačkoliv vychází ze starých čínských metod, ušní akupunktura byla rozvinuta v padesátých letech ve Francii lékařem Dr. Paulem Nogierem, lékařem z Lyonu, který poprvé zaznamenal výskyt jizev na uších pacientů, kteří byli úspěšné vyléčeni z ischiasu francouzskými lékaři. Dr. Nogier vyvinul somatotopickou mapu ucha založenou na principu fetusu, neboli nevyvinutého plodu, převráceného vzhůru nohama. Poté, co se v roce 1958 o Nogierových mapách dozvěděli Číňané, vynaložili nemalé prostředky na rozsáhlou klinickou studii, kterou provedl armádní tým lékařů z akademie v Nanjingu, a který potvrdil správnost Nogierova modelu.
V ušní akupunktuře stimulujeme systematicky uspořádané body, situované na ušním boltci, na základě anatomického modelu převráceného fetusu. Oblast hlavy je situována dolů, směrem k lalůčku ucha a tělíčko je neproporcionálně rozloženo tak, že oblast hlavy a ruky zabírá více místa než oblast těla a nohy. Tato disproporce je dána spíš důležitostí funkční než anatomickou. Stejně jako u jiných mikrosystémů na těle existují zde vztahy mezi orgány v těle a jejich projekcí do bodů a plošek na ušním boltci. Ušní akupunktura přestavuje přirozený, samoregulující mechanismus těla, který je schopen zmírnit příliš reaktivní funkce těla nebo podporovat málo výkonné fyziologické procesy.
Akupunkturisté používají ušní akupunkturu buď jako náhražku za zavádění jehel do energetických drah na těle nebo jako doplněk ke klasické akupunktuře. V některých případech jsou reflexní body na uchu používány samostatně. Klasická a ušní akupunktura nejen že zmírňuje bolest, ale může také ovlivnit hlubší fyziologické změny, jako například znovu nastolit energetickou rovnováhu v příslušném orgánu, který se jeví při diagnostice jako energeticky disharmonický. Obě metody mohou být používány společně k léčbě široké škály klinických problémů, jako například bolesti hlavy, vysoký krevní tlak, bolesti zubů a při návykových syndromech na tabák, alkohol a drogy.

Přehled nejvýznamnějších indikací akupunktury

 • Rozpoznané funkční a jiné reverzibilní poruchy somatické, psychosomatické a vegetativně-viscerální (neurózy)
 • Bolest včetně fantómových bolestí, migrén, bolestí zubů aj.
 • Onemocnění páteře, kloubů, svalů, šlach
 • Funkční a dystrofické viscerální patologie (poruchy neurohumorální a metabolické regulace, poruchy řízení srdečních, cévních, dýchacích, trávicích, zažívacích a vylučovacích funkcí)
 • Metabolické poruchy (cukrovka, dna, ateroskleróza)
 • Adaptační a reaktivní poruchy (celkové oslabení, únavový syndrom) - ke stimulaci osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny
 • Některé imunodeficience
 • Alergická onemocnění (astma bronchiale, polinóza, kožní alergické projevy - kopřivka, ekzém)
 • Zánětlivá onemocnění
 • Revmatické choroby
 • Nemoci GIT (vředová choroba, hepatopatie aj.)
 • Některé nemoci krve
 • Onemocnění pohybového aparátu
 • Onemocnění periferní nervové soustavy (poruchy cítivosti, motoriky, neuralgie aj.)
 • Onemocnění centrálního nervového systému (DMO, preiktové stavy, cévní mozkové příhody, hyperkineze, sclerosis multiplex)
 • Klimakterické potíže, impotence, sexuální poruchy, poruchy v genitální sféře, sterilita, bezbolestný porod, poruchy porodního mechanizmu
 • Psychické poruchy, toxikománie (tabakismus, alkoholismus, drogové závislosti)
 • Onemocnění smyslových orgánů (tinnitus, hypakuze, zhoršení zraku)
 • Akutní stavy jako součást první lékařské pomoci
 • Traumata a jejich následky

Objednat se