Aurikuloterapie

Aurikuloterapie je diagnostická a léčebná metoda informativního typu, kdy se při ní

 • získávají informace na mikrosystému ušního boltce o přítomnosti patologického procesu majícího vliv na funkci orgánů, z pravidla už v inkubační době před projevem klinických příznaků
 • na boltci se tyto procesy projevují změnou citlivosti (bolestivost) bodu, el. vodivosti, teploty
 • dráždí se boltec, čímž se vysílá signál vnitřnímu lékaři, který zintensivní proces uzdravování
 • pokud to nestačí, přidá se impulz z venčí - znehybnění fraktury, odstranění ložiska, změna výživy, životního stylu, chybějící prvky atd.

Čínská medicína je svou spletitostí příznaků, vztahů a vzájemných vlivů jednotlivých orgánů, jejich drah, pěti prvků z hlediska jin a jangu pro západní filozofií odchované lidi často obtížně pochopitelná. Nemluvě o tom naučit se lokalizaci bodů a jejich specifickému účinku, ve kterou roční dobu je ten či onen vhodnější a tak dále. Oproti tomu princip práce na uchu je až překvapivě jednoduchý.
V uchu se promítá tělo jako mimino otočené hlavou dolů - těmto reflexním zónám se říká mikrosystém a ošetřují se pouze body, které jsou při palpaci citlivé. Pokud bod citlivý není, není v daném orgánu, části těla nebo procesu problém a je nutno hledat jinou příčinu obtíží - jiné body, které jsou bolestivé. Určitou nevýhodou však je, že body leží často velmi těsně vedle sebe a je nutná práce precizní až puntičkářská. Aurikuloterapie není samozřejmě čínským lékařům neznámá, spíše to vypadá, že si tuto metodu možná chtěli uchovat jako tajemství. Díky francouzkému lékaři Dr. Nogierovi však bylo již velké množství bodů nalezeno a jeho systém je zatím o mnoho srozumitelnější, než systém čínský, proto se budeme zde věnovat především systému bodů takzvaně "podle Nogiera". Terapie může být provedena masáží bodu, presurou, nalepením semínek, aplikací jehly, elektrostimulací, nebo laserovou stimulací (80% účinnost). Nespornou výhodou pro začátečníky je, že jemnou presurou, či semínky NIKDY nemohou závažně negativně organismus ovlivnit. Naopak je ucho skvělé při psychických obtížích a pro první pomoc.
Aurikuloterapií je možné blokovat bolest na různých úrovních centrálního nervového systému, tlumit, popřípadě odstraňovat ložiska spontánní chorobné vzruchové aktivity, upravovat narušené regulace vnitřních orgánů a jejich funkcí, zlepšovat některé narušené motorické funkce.

Kontraindikace:

 • Hemofilie (jehlu zde však lze nahradit neinvazivními technikami - např. laser)
 • Akutní psychóza s poruchou vědomí a psychomotorickým neklidem.
 • Akutní přenosné nemoci.
 • Dekompenzace respiračního a kardiovaskulárního aparátu.
 • Selhávající funkce parenchymatózních orgánů.
 • Těžší formy diabetes mellitus.
 • Akutní vyčerpanost jakékoliv etiologie.
 • Stavy obluzení analgetiky, sedativy, hypnotiky či drogami, včetně opilosti.

Dále je důležité zachovávat tyto kontraindikace:

 • Bolesti vyžadující chirurgickou intervenci
 • Doba posledního trimestru gravidity, jinak v graviditě neošetřovat body thalamu, body v oblasti incisura intertragica a body mající vhztah k pohlavním orgánům.
 • Nádorové bujení, nikoliv však bolest vyvolaná nádorem.
 • Relativně využití hormonálních bodů během menses.
 • Relativně stavy po bezprostředním fyzickém a psychickém vyčerpání.
 • Opatrnost po velmi vydatném jídle.

Během staletí používání akupunktury, byly objevena i jiná místa na lidském těle, jejichž drážděním lze ovlivnit vzdálené orgány a jiné části těla. Těmto místům se říká reflexní zóny. Bývají umístěny společně v určité oblasti např. chodidlo, dlaň, obličej a ušní boltec. Tato místa jsou označována jako mikrosystémy.
Podle toho lze na boltci vyhledat bod,jehož dráždění vyvolá reflexní ovlivnění příslušné části těla nebo orgán.
Aurikuloterapie je podobně jako akupunktura dnes využívána s úspěchem k léčbě bolestí pohybového aparátu i jiného původu. Při funkčních poruchách nervů (tj. porucha inervace bez přerušení nervu např. úrazem) a poruchách funkce orgánů, akutní i chronická onemocnění včetně psychiky.

Aurikuloterapie

Objednat se