JÓGA PRO RODIČE S DĚTMI VE VĚKU 2,5 – 5 LET

Termín: neděle 15. 3. 2020 16:45 – 17:35
Cena: 190 Kč/ rodič+dítě
Bližší informace: jana@jogana.cz | Závazné přihlášení: zde
Vede: Ing. Lic. Jana Buroňová – lektorka hathajógy ve stylu Vinyasa, Nada a dětské jógy.

Na jógové lekci si společně ve dvojici zacvičí rodiče i děti. V jejím průběhu se střídají ásany či pohybové hry, které podporují vazbu mezi rodičem a dítětem na úrovni fyzické, emoční a sociální či napomáhají budovat vzájemnou důvěru.

Lekce je také „okořeněna“ o prvky a nácvik hravé nenáročné akrobacie, díky které děti získávají zdravé sebe-vědomí. Prostřednictvím společného fyzického kontaktu a doteku děti poznávají své hranice, lépe vnímají a ovládají tělo. Lekce je ukončena zklidněním, nácvikem relaxace či masáží :).