Individuální dramaterapie

Termín: každý pátek v časech 10:00 – 18:00
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková |  Ve svém živlu
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521

Terapie trvá vždy 60 minut při frekvenci 1x týdně či 1x za 14 dnů dle potřeby klienta. Stojí 550 – 650 Kč / hod dle jeho možností..
Individuální dramaterapie pro děti i dospělé, kteří čelí pro ně zatěžujícím výzvám nebo hledají novou cestu (pro své směřování, ve vztazích, v tvorbě)
Dramaterapie se soustředí na celistvé pojetí sebe sama, nejen na samotný „problém“. Podporuje svobodný tvořivý projev, zvědomování vlastních zdrojů, talentů, potřeb a motivací. V hravém náhledu pomáhá přijmout fakt, že všichni máme svá zranění a slabosti a nabízí nástroje, jak díky nim můžeme růst.
Vývojové proměny (specifická metoda dramaterapie) prohlubuje kontakt s tělem, prožíváním, potřebami, vlastní křehkostí i silou a právě hlubší sebepoznání nám dává větší stabilitu, neboť víme, na co se v sobě můžeme spolehnout. Podporuje zdravou sebedůvěru, zdravou komunikaci a utváření vztahů ve větší intimitě a autenticitě.
Doporučuje se pro začátek absolvovat 3 – 5 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou, vyjasnění zakázky (záměru) a vyhodnocení posunu pro případnou pravidelnou práci na hlubších tématech.

Metoda se opírá o spontánní dění „tady a teď“, jež umožňuje vytvářet „naši“ hru podle toho, co nás zrovna zajímá a potřebujeme zkoumat. Nejde o zadávání „cvičení“ nebo „rolí“, ty se rodí přirozeně z interakcí a neustále se proměňují jako hra samotná. Každý svobodně rozhoduje, kam chce jít a co je jeho hra, hra se dá totiž vždy změnit, a to je princip, který pak dokážeme účinně uplatňovat i ve světě „tam venku“.
Co odžijeme a vyzkoušíme v přijímajícím terapeutickém vztahu, který nás orientuje vlastnímu sebepřijetí, jsme schopni přenést do běžného života a v každodenním chaosu jasněji vnímat svůj střed i jasněji komunikovat s druhými. Nemusíme se bát nahlédnout na místa, v nichž se cítíme slabí, bezmocní, vystrašení či poražení.
Uctíme-li s s laskavostí i hravostí rány, kvůli kterým se držíme zpátky nebo se naopak do něčeho tlačíme bez respektu k sobě samým, uvolníme množství energie, již používáme na strážení starých bolestí a strategie „přežití“. Tuto energii pak můžeme použít k posunu v souladu s naší vnitřní moudrostí a přirozeným tíhnutím ke zdraví a opustit vzorce, jež nás opakovaně vedou k neuspokojivým situacím.