Slunovratové ladění

Milí přátelé,
s přílivem světla a tepla jste zváni do kruhu k oslavě sebe sama, své dosavadní cesty a svých darů, svého společenství a všech vztahů, včetně vztahu k našemu domovu na Zemi.
Vyladíme se na to, co nám přináší nový cyklus slunce a solární princip v nás. Ve spolupráci s přírodou – sluncem i řekou, loukou a stromy – zjistíme, co jsme připraveni nechat jít a vyladíme se na to, co jsme připraveni přivítat do svého života a co nás vítá ke společné tvorbě.
Čeká nás vzájemná výměna při hravé a tvořivé péči o sebe, o své zdroje a směřování. Spontánní pohyb a jednoduché tvoření v přírodě, sdílení v kruhu, prosté bytí a naslouchání sobě, sobě navzájem a krajině.
Podpoří nás jednoduché nástroje práce s energií andské tradice, které uchopují univerzální lidskou zkušenost energetické výměny se světem, tedy tvorby.
Termín: sobota 26. 6. 2021 10:00 – 18:00
Vede: MgA. Kateřina Fojtíková |  Ve svém živlu
Rezervace: vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521
Cena:
1000 Kč pro ty, kdo mohou zaplatit plnou cenu a podpoří tak možnost snížení ceny pro ty, kdo jsou aktuálně finančně znevýhodněni
750 Kč nebo jiná výměna, na které se domluvíme, pro rodiče na rodičovské dovolené, penzisty, studenty a další v obtížnější finanční situaci
Bude-li nás až 15, oběd připraví místní Vege bistro. Dá se taky objednat jídlo či vyrazit za nějakým do centra, pokud si nepřinesete své.
Přihlášky a bližší info: vesvemzivlu@gmail.com
Napište, co Vás láká se přidat, jaký je váš záměr a své tel. číslo.
Ocením také informaci, zda se potýkáte s nějakými psychickými potížemi a zda vnímáte, že jste aktuálně schopny nést vlastní zodpovědnost za to, co k sobě v rámci semináře pustíte, do čeho vkročíte a co si necháte ujít. Tuto informaci zachovám jako důvěrnou. Jste zvány pečovat o sebe v laskavosti, v tomto duchu je také naše setkání připravováno. Nečekejte těžké katarzní techniky, přesto se v nás může hodně odehrát a je důležité se v tom o sebe umět postarat. Chci vám v tom být podporou a nabízím spolutvoření v jemnosti.
Pokud můžete nabídnout spolujízdu, napište do přihlášky také trasu a kontakt – před akcí pak pošlu propojující mail.