Zdravé Já

Jsme úplně obyčejní lidé, kteří se rozhodli vzít život do vlastních rukou. Máme spoustu snů, takových jako vy. V určitém okamžiku jsme zjistili, že sny se dají žít. Tak to děláme! Jdeme cestou, o které jsme přesvědčení, že je správná a vítáme každého, kdo chce jít s námi kousek cesty nebo celý život.

Jak to všechno začalo?

Myšlenku vytvořit skupinu lidí se stejnými problémy a radostmi odstartovala nemoc a následné léčení, při kterém jsme nasbírali velké množství informací a zkušeností. Chtěly jsme se o ně podělit a usnadnit život dalším lidem.

V té době nám zkřížila životní cestu i firma Missiva a její Clubu21. Filozofie, která chtěla pomáhat lidem i přírodě. A naše myšlenka začala dostávat reálné obrysy. Vznikl název Zdravé Já a logo se sluníčkem, začali jsme pracovat samy na sobě a hledaly jsme další lidi, kteří by se na svět dívali ze stejného úhlu jako my.

Vytvořily jsme si první prostory na setkávání, odprezentovaly první přednášku a hlavně každá sama za sebe jsme hledaly a učily se nové věci. Čas plynul, nemoc byla minulostí, ale ten impulz dal vzniknout něčemu novému – skupině lidí, která si vzájemně pomáhá řešit svoje problémy a raduje se z úspěchů.

Chceme pomáhat a inspirovat.